May 26, 2013
View 6cfa4f0

Uprava stylov

Cinan Rakosnik authored on 26/05/2013 at 22:20:28
View 1616525

Sifrovanie a desifrovanie sprav v historii

Cinan Rakosnik authored on 26/05/2013 at 22:05:29
View c39a094

FIX: nespravne logicke spojky

Cinan Rakosnik authored on 26/05/2013 at 20:26:03
View 7bfd0b1

Merge branch 'master' into history

Cinan Rakosnik authored on 26/05/2013 at 20:20:50
View a68f784

Lubovolny pocet parametrov App.debug() funkcii

Cinan Rakosnik authored on 26/05/2013 at 20:20:34
View f8de093

Odstraneny prepinac na povolenie zobrazovania vstupu sprav, nahradeny prepinacom na zobrazovanie nacitavania historie

Cinan Rakosnik authored on 26/05/2013 at 20:06:44
View 7a706f0

Nacitavanie historie osoby (chat 1-na-1)

Cinan Rakosnik authored on 26/05/2013 at 19:55:48
View 63f03c5

Doplnene preklady

Cinan Rakosnik authored on 26/05/2013 at 12:40:06
May 25, 2013
View f6071db

Zmena nastaveni ukladania historie z frontendu

Cinan Rakosnik authored on 25/05/2013 at 15:47:15
View 299c1fc

Zakladne styly pre nastavenie historie

Cinan Rakosnik authored on 25/05/2013 at 12:45:01
View d9791c0

Preklady

Cinan Rakosnik authored on 25/05/2013 at 12:44:47
View e5a169b

Merge branch 'master' into history

Cinan Rakosnik authored on 25/05/2013 at 12:09:35
May 23, 2013
View 0e8bb3a

Pridavanie novych popupov do stacku

Cinan Rakosnik authored on 23/05/2013 at 14:43:43
View 98b72bc

Odstraneny popup po uspesom prihlaseni

Cinan Rakosnik authored on 23/05/2013 at 13:26:16
View c50178c

FIX: nespravna odpoved

Cinan Rakosnik authored on 23/05/2013 at 13:25:31