March 31, 2013
View 16b675d

Funkcionalne testy v CasperJS

Cinan Rakosnik authored on 31/03/2013 at 12:29:47
March 29, 2013
View 58546cb

Spork gem na urychlenie testov

Cinan Rakosnik authored on 29/03/2013 at 16:11:24
March 24, 2013
View 619ceb7

Podpora pre preklady retazcov v javascripte

Cinan Rakosnik authored on 24/03/2013 at 17:37:49
March 23, 2013
View 6f99dbc

Gem pre haml templaty pre backbonejs

Cinan Rakosnik authored on 23/03/2013 at 14:07:47
March 16, 2013
View f5bb35e

Pridane vyvojarske nastroje

Cinan Rakosnik authored on 16/03/2013 at 13:15:23
March 14, 2013
View 23f7b7b

Sessions debugging

Cinan Rakosnik authored on 14/03/2013 at 20:39:16
March 11, 2013
View ff94bdb

Backbone s podporou websocket

Cinan Rakosnik authored on 11/03/2013 at 21:30:38
March 10, 2013
View 9006a1f

Potrebne gemy pre websocket

Cinan Rakosnik authored on 10/03/2013 at 11:57:17
February 24, 2013
View cf968ae

Stylovanie login stranky

Cinan Rakosnik authored on 24/02/2013 at 14:54:38
February 11, 2013
View 531ecd5

Login cez xmpp4r

Cinan Rakosnik authored on 11/02/2013 at 22:49:08
February 5, 2013
View 7aef87d

Setup token sessions

Cinan Rakosnik authored on 05/02/2013 at 23:11:12
February 4, 2013
View 5fa8b94

Init commit

Cinan Rakosnik authored on 04/02/2013 at 18:55:42