March 31, 2013
View 16b675d

Funkcionalne testy v CasperJS

Cinan Rakosnik authored on 31/03/2013 at 12:29:47
March 29, 2013
View 58546cb

Spork gem na urychlenie testov

Cinan Rakosnik authored on 29/03/2013 at 16:11:24
March 27, 2013
View bdf5dc6

Aktivovanie neaktivneho tabu po zatvoreni aktivneho

Cinan Rakosnik authored on 27/03/2013 at 11:13:20
View 6f32efd

Nepotrebne riadky vymazane

Cinan Rakosnik authored on 27/03/2013 at 10:29:09
View b933b43

Zobrazenie chatovacieho okna pri zacati konverzacie

Cinan Rakosnik authored on 27/03/2013 at 10:26:35
View bcce524

Pouzivanie eventov vo vacsej miere

Cinan Rakosnik authored on 27/03/2013 at 07:55:49
March 26, 2013
View 4e12e99

FIX: dekodovanie avatarov

Cinan Rakosnik authored on 26/03/2013 at 22:53:01
View e2e90ac

Preskupovanie ludi medzi aktivnym a neaktivnym user listom

Cinan Rakosnik authored on 26/03/2013 at 22:48:22
March 25, 2013
View 6a6ccd0

Otvaranie a zatvaranie novych chatov

Cinan Rakosnik authored on 25/03/2013 at 23:14:38
March 24, 2013
View 4b5bb9c

Zobrazovanie avatarov

Cinan Rakosnik authored on 24/03/2013 at 23:06:34
View 399e76d

Nastavenie pevnej vysky pre blok informacii o mne

Cinan Rakosnik authored on 24/03/2013 at 21:54:40
View d4872cd

Zistovanie vlastneho mena a stavu, zobrazovanie na frontende

Cinan Rakosnik authored on 24/03/2013 at 21:52:58
View 191a317

Premenovana metoda

Cinan Rakosnik authored on 24/03/2013 at 19:44:25
View 43ad79f

Nastavenie pritomnosti do samostatnej metody

Cinan Rakosnik authored on 24/03/2013 at 19:36:39
View 619ceb7

Podpora pre preklady retazcov v javascripte

Cinan Rakosnik authored on 24/03/2013 at 17:37:49