March 17, 2013
View 10098bc

Provizorne ukladanie udajov o pouzivatelovi do databazy

Cinan Rakosnik authored on 17/03/2013 at 14:33:56
View 303138a

FIX: testy autentifikacie

Cinan Rakosnik authored on 17/03/2013 at 14:33:00
March 16, 2013
View 333715b

Prechod naspat na chat url z chat_template

Cinan Rakosnik authored on 16/03/2013 at 13:40:22
View f5bb35e

Pridane vyvojarske nastroje

Cinan Rakosnik authored on 16/03/2013 at 13:15:23
March 14, 2013
View 7ae4ff0

FIX: pristup k sessino cez websocket

Cinan Rakosnik authored on 14/03/2013 at 23:48:35
View 23f7b7b

Sessions debugging

Cinan Rakosnik authored on 14/03/2013 at 20:39:16
March 12, 2013
View 1b9ff86

Ukladanie jid do databazy pri prihlaseni Prepisane modely do menej-statickeho pristupu

Cinan Rakosnik authored on 12/03/2013 at 20:02:10
View 70fc03c

Priprava metod na inicializaciu websocket spojenia

Cinan Rakosnik authored on 12/03/2013 at 18:28:51
March 11, 2013
View ff94bdb

Backbone s podporou websocket

Cinan Rakosnik authored on 11/03/2013 at 21:30:38
March 10, 2013
View 9006a1f

Potrebne gemy pre websocket

Cinan Rakosnik authored on 10/03/2013 at 11:57:17
March 7, 2013
View f835d40

Presmerovanie do chatu zo vsetkych url

Cinan Rakosnik authored on 07/03/2013 at 10:29:44
View 996aff0

Presmerovanie do chatu po uspesnom prihlaseni

Cinan Rakosnik authored on 07/03/2013 at 10:08:54
View 31d1a3a

FIX: redirect pri neplatnej session

Cinan Rakosnik authored on 07/03/2013 at 09:40:04
View 120b99e

Merge autentifikacie

Cinan Rakosnik authored on 07/03/2013 at 09:39:35
March 6, 2013
View b9fb733

Prepisanie inline stylov do css suboru

Cinan Rakosnik authored on 06/03/2013 at 23:33:30