May 29, 2013
View 322b85e

FIX: duplikovanie prijatych sprav na frontende

Cinan Rakosnik authored on 29/05/2013 at 19:18:40
View ccddc64

FIX: ukladanie sprav pod spravym autorom

Cinan Rakosnik authored on 29/05/2013 at 18:56:01
View d51fa5f

Nastavena defaultna priorita na 10

Cinan Rakosnik authored on 29/05/2013 at 18:13:09
View 8287edd

Odosielanie informacie, ci je pouzivatel aplikacie pripojeny cez facebook

Cinan Rakosnik authored on 29/05/2013 at 15:54:24
May 28, 2013
View 51a7baf

Pridane TODO

Cinan Rakosnik authored on 28/05/2013 at 17:47:50
May 26, 2013
View 1616525

Sifrovanie a desifrovanie sprav v historii

Cinan Rakosnik authored on 26/05/2013 at 22:05:29
View 7a706f0

Nacitavanie historie osoby (chat 1-na-1)

Cinan Rakosnik authored on 26/05/2013 at 19:55:48
May 25, 2013
View f6071db

Zmena nastaveni ukladania historie z frontendu

Cinan Rakosnik authored on 25/05/2013 at 15:47:15
View e5a169b

Merge branch 'master' into history

Cinan Rakosnik authored on 25/05/2013 at 12:09:35
May 23, 2013
View 81ab4d5

Odhlasenie pouzivatela

Cinan Rakosnik authored on 23/05/2013 at 11:14:44
May 22, 2013
View ef74b9e

Todo komentar aby sa nezabudlo

Cinan Rakosnik authored on 22/05/2013 at 12:27:53
May 20, 2013
View 910e0f2

Pridavanie novych kontaktov do rostera

Cinan Rakosnik authored on 20/05/2013 at 13:25:58
May 16, 2013
View 46ab179

Kontrola, ci je pri uprave osob v multichate ta osoba tam naozaj

Cinan Rakosnik authored on 16/05/2013 at 20:49:41
View 0ec320b

Zmazanie cloveka z rostera

Cinan Rakosnik authored on 16/05/2013 at 19:29:34
View 6fb9497

Zmena a upload avataru

Cinan Rakosnik authored on 16/05/2013 at 15:28:35