March 7, 2013
View f835d40

Presmerovanie do chatu zo vsetkych url

Cinan Rakosnik authored on 07/03/2013 at 10:29:44
View 31d1a3a

FIX: redirect pri neplatnej session

Cinan Rakosnik authored on 07/03/2013 at 09:40:04
View 120b99e

Merge autentifikacie

Cinan Rakosnik authored on 07/03/2013 at 09:39:35
March 6, 2013
View eee69d2

CSS pre konverziacie, fixy v rosteri

Cinan Rakosnik authored on 06/03/2013 at 09:23:29
February 5, 2013
View 7aef87d

Setup token sessions

Cinan Rakosnik authored on 05/02/2013 at 23:11:12
February 4, 2013
View 5fa8b94

Init commit

Cinan Rakosnik authored on 04/02/2013 at 18:55:42