April 30, 2013
View b1c6b35

Posielanie sprav medzi ludmi v multichate

Cinan Rakosnik authored on 30/04/2013 at 21:21:03
April 28, 2013
View 4166154

Zobrazovanie ikoniek vedla kontaktu iba pocas hoveru

Cinan Rakosnik authored on 28/04/2013 at 17:03:42
View 86bd34a

FIX: typo

Cinan Rakosnik authored on 28/04/2013 at 16:50:14
View 94bd836

Inicializacia noveho multichatu na strane ownera multichatu

Cinan Rakosnik authored on 28/04/2013 at 13:31:13
April 18, 2013
View 1f685c1

Prijimanie a posielanie sprav

Cinan Rakosnik authored on 18/04/2013 at 09:31:19
April 7, 2013
View 4eed580

FIX: skryvanie kontaktov

Cinan Rakosnik authored on 07/04/2013 at 18:59:10
View c4a05fe

Automaticke zoradovanie ludi podla stavu a abecedy

Cinan Rakosnik authored on 07/04/2013 at 18:43:56
View 43899b3

Vyhladavanie medzi kontaktami

Cinan Rakosnik authored on 07/04/2013 at 16:23:13
April 6, 2013
View c4a1e74

Uprava svojej status spravy a statusu (on/away/dnd)

Cinan Rakosnik authored on 06/04/2013 at 23:22:37
View 635339a

Sledovanie kontaktov - reagovanie v pripade vymazania alebo pridania do kontaktov niekym inym

Cinan Rakosnik authored on 06/04/2013 at 20:51:36
View 6723d1f

Malicke upravy kodu

Cinan Rakosnik authored on 06/04/2013 at 20:49:08
March 27, 2013
View bcce524

Pouzivanie eventov vo vacsej miere

Cinan Rakosnik authored on 27/03/2013 at 07:55:49
March 26, 2013
View e2e90ac

Preskupovanie ludi medzi aktivnym a neaktivnym user listom

Cinan Rakosnik authored on 26/03/2013 at 22:48:22
March 25, 2013
View 6a6ccd0

Otvaranie a zatvaranie novych chatov

Cinan Rakosnik authored on 25/03/2013 at 23:14:38
March 24, 2013
View 4b5bb9c

Zobrazovanie avatarov

Cinan Rakosnik authored on 24/03/2013 at 23:06:34