March 29, 2013
View 58546cb

Spork gem na urychlenie testov

Cinan Rakosnik authored on 29/03/2013 at 16:11:24
March 7, 2013
View f835d40

Presmerovanie do chatu zo vsetkych url

Cinan Rakosnik authored on 07/03/2013 at 10:29:44
February 11, 2013
View 531ecd5

Login cez xmpp4r

Cinan Rakosnik authored on 11/02/2013 at 22:49:08