Browse code

Update cv

Cinan Rakosnik authored on 20/10/2017 at 08:27:37
Showing 1 changed files
... ...
@@ -58,7 +58,7 @@
58 58
 			<div class="row" itemprop="description">
59 59
     <div class="span12">Pred <?= floor((time() - mktime(0,0,0, 7, 29, 1992)) / (60 * 60 * 24 * 365)) ?> rokmi som sa narodil Bardejove. Teraz žijem v Bratislave.</div>
60 60
     <div class="span12" style="padding-top: 12px">Programovaním sa živím od 20&dash;tich rokov.</div>
61
-    <div class="span12" style="padding-top: 12px">Rád programujem webové služby a aplikácie. Začínal som s platformou Linux/BSD + Apache/Nginx + MySQL + PHP. V súčasnosti píšem webové/hybridné appky pre počítače a mobily v Darte a Javascripte. Sledujem najnovšie trendy a technológie, ktoré aj následne využívam.</div>
61
+    <div class="span12" style="padding-top: 12px">Rád programujem webové služby a aplikácie. Začínal som s platformou Linux/BSD + Apache/Nginx + MySQL + PHP. Pokračoval som programovaním webových aplikácií v Darte a v súčasnosti navrhujem a píšem hlavne SPA v Javascripte (react.js). Sledujem najnovšie trendy a technológie, ktoré aj následne využívam.</div>
62 62
     <div class="span12" style="padding-top: 12px">
63 63
 				Uznávam Lego. Neuznávam dotykové telefóny bez hardwarovej klávesnice. <br>Na internet nechodím, ja tu žijem.
64 64
     </div>
... ...
@@ -279,7 +279,6 @@
279 279
 			<div class="row">
280 280
 				<div class="span8">
281 281
 					<?php
282
-					iprogram('Dart','90');
283 282
      iprogram('Javascript/ECMAScript 6+','90');
284 283
 					iprogram('React.js, AngularDart','90');
285 284
      iprogram('CSS/Stylus/Sass, BEM','85');
... ...
@@ -287,6 +286,7 @@
287 287
      iprogram('MySQL','80');														
288 288
      iprogram('Grunt, Gulp, Webpack','75');														
289 289
      iprogram('Chart.js, D3.js','70');														
290
+     iprogram('ReactNative','70');														
290 291
 					iprogram('IndexedDB','60');
291 292
 					iprogram('Chef','55');
292 293
 					iprogram('MongoDB','50');
... ...
@@ -339,8 +339,8 @@
339 339
 			<div class="row">
340 340
 				<div class="span12">
341 341
 					<ul>
342
+						<li>Skupina A</li>
342 343
 						<li>Skupina B</li>
343
-						<!--<li>A mozno tu pribude aj A skupina</li>-->
344 344
 					</ul>
345 345
 				</div>
346 346
 			</div>