Browse code

Update

Cinan Rakosnik authored on 12/10/2015 at 18:24:49
Showing 2 changed files
... ...
@@ -22,6 +22,9 @@ nav,
22 22
 section {
23 23
   display: block;
24 24
 }
25
+footer {
26
+  padding-top: 30px;
27
+}
25 28
 audio,
26 29
 canvas,
27 30
 video {
... ...
@@ -152,6 +155,8 @@ body {
152 152
   color: #2d2d2d;
153 153
   background-color: #ffffff;
154 154
   padding-top: 80px;
155
+  -webkit-font-smoothing: antialiased;
156
+  -moz-osx-font-smoothing: grayscale;
155 157
 }
156 158
 a {
157 159
   color: #558bc4;
... ...
@@ -4,7 +4,7 @@
4 4
 	<meta charset="utf-8">
5 5
 	<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6 6
 	<meta name="description" content="Curriculum Vitae - Frantisek Elias">
7
-	<meta name="keywords" content="Frantisek, Elias, cv, zivotopis, curriculum vitae, bratislava, programator, php, dart, student, developer, webdeveloper">
7
+	<meta name="keywords" content="Frantisek, Elias, cv, zivotopis, curriculum vitae, bratislava, programator, php, dart, javascript, developer, webdeveloper, mobilne aplikacie">
8 8
 	<meta name="author" content="František Eliáš">
9 9
 	<title>František Eliáš - Curriculum Vitae</title>
10 10
 	
... ...
@@ -57,9 +57,8 @@
57 57
 				</div>
58 58
 			</div> 
59 59
 			<div class="row" itemprop="description">
60
-				<div class="span12">Pred <?= floor((time() - mktime(0,0,0, 7, 29, 1992)) / (60 * 60 * 24 * 365)) ?> rokmi som sa narodil Bardejove. Teraz žijem v Bratislave a študujem na Matfyze. Som v 5. ročníku odboru Aplikovaná informatika.
61
-				<br>Rád programujem webové služby a aplikácie. Zvyčajne vyvíjam na platforme Linux/BSD + Apache/Nginx + Mysql + PHP, ale mám skúsenosti aj Dartom, RoR aplikáciami a NoSQL databázami. 
62
-				<br>Tiež sa hrám s Linuxovými a FreeBSD servermi.
60
+				<div class="span12">Pred <?= floor((time() - mktime(0,0,0, 7, 29, 1992)) / (60 * 60 * 24 * 365)) ?> rokmi som sa narodil Bardejove. Teraz žijem v Bratislave.
61
+				<br>Rád programujem webové služby a aplikácie. Začínal som s platformou Linux/BSD + Apache/Nginx + Mysql + PHP, skúsil som si aj Ruby a NoSQL databázy. V súčasnosti píšem webové appky pre počítače a hybridné pre mobily v Darte a Javascripte. Sledujem najnovšie trendy a technológie, ktoré aj neskôr využívam.
63 62
 				<br>
64 63
 				<br>Uznávam Lego. Neuznávam dotykové telefóny bez hardwarovej klávesnice.
65 64
 				<br>Na internet nechodím, ja tu žijem.
... ...
@@ -78,16 +77,16 @@
78 78
 				<div class="row">
79 79
 					<div class="span8">
80 80
 						<hgroup>
81
-							<h4>Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského, Bratislava</h4>
81
+							<h4>Fakulta hospodárskej informatiky, Ekonomická univerzita, Bratislava</h4>
82 82
 						</hgroup>
83 83
 					</div>
84 84
 					<div class="span4">
85
-						<span class="visible-phone label">2013 &ndash; súčasnosť</span>
86
-						<span class="hidden-phone pull-right description">2013 &ndash; súčasnosť</span>
85
+						<span class="visible-phone label">2015 &ndash; súčasnosť</span>
86
+						<span class="hidden-phone pull-right description">2015 &ndash; súčasnosť</span>
87 87
 					</div>
88 88
 				</div>
89 89
 				<div class="row">
90
-					<div class="span6 description">Aplikovaná informatika, magisterský stupeň (zameranie počítačová grafika)</div>
90
+					<div class="span6 description">Manažérske rozhodovanie a informačné technológie, inžiniersky stupeň</div>
91 91
 				</div>
92 92
 			</section>
93 93
 			<br>
... ...
@@ -192,9 +191,8 @@
192 192
 				<div class="row" style="padding-top: 8px;">
193 193
 					<div class="span12">
194 194
 						<ul>
195
-							<li>Venovanie sa jedinému projektu &ndash; Staffino</li>
196
-							<li>Návrh a programovanie single-page aplikácie</li>
197
-							<li>Používané technológie: Dart, Angular.dart, IndexedDB, Grunt.js, Git</li>
195
+							<li>Návrh, programovanie a údržba webovej aplikácie a mobilnej hybridnej aplikácie Staffino pre manažérov</li>
196
+							<li>Plánovanie úloh a procesov s ostatnými členmi tímu</li>
198 197
 						</ul>
199 198
 					</div>
200 199
 				</div>
... ...
@@ -208,8 +206,8 @@
208 208
 						</hgroup>
209 209
 					</div>
210 210
 					<div class="span4">
211
-						<span class="visible-phone label">Júl 2012 &ndash; súčasnosť</span>
212
-						<span class="hidden-phone pull-right description">Júl 2012 &ndash; súčasnosť</span>
211
+						<span class="visible-phone label">Júl 2012 &ndash; Január 2015</span>
212
+						<span class="hidden-phone pull-right description">Júl 2012 &ndash; Január 2015</span>
213 213
 					</div>
214 214
 				</div>
215 215
 				<div class="row">
... ...
@@ -219,7 +217,6 @@
219 219
 					<div class="span12">
220 220
 						<ul>
221 221
 							<li>Programovanie stránok na zakázku</li>
222
-							<li>Používané technológie: PHP, firemný MVC framework v PHP, Javascript/Coffeescript, MySQL, Twig, SCSS, Capistrano, Svn, Git</li>
223 222
 							<li>Práca v tíme</li>
224 223
 						</ul>
225 224
 					</div>
... ...
@@ -259,22 +256,18 @@
259 259
 					<h2>Jazyky</h2>
260 260
 				</div>
261 261
 			</div>
262
-			<div class="row" itemprop="description">
263
-			  <h4><span itemprop="name"><em>Zoradené podľa obľúbenosti</em></span></h4>
264
-			</div>
265 262
 			<div class="row">
266 263
 				<div class="span8">
267 264
 					<?php
268
-					iprogram('Dart','80');
265
+					iprogram('Dart','90');
266
+					iprogram('ECMAScript/Javascript','90');
269 267
 					iprogram('PHP','90');
270
-					iprogram('MySQL','85');
268
+					iprogram('MySQL','85');														iprogram('CSS/Stylus/SCSS','80');
271 269
 					iprogram('IndexedDB','60');
272 270
 					iprogram('MongoDB','50');
273
-					iprogram('Javascript/Coffeescript','65');
274
-					iprogram('Java','35');
275 271
 					iprogram('Ruby','40');
272
+					iprogram('Java','35');
276 273
 					iprogram('C++','30');
277
-					iprogram('CSS','50');
278 274
 					iprogram('Haskell','20');
279 275
 					iprogram('R','15');
280 276
 					iprogram('Matlab','15');
... ...
@@ -297,7 +290,7 @@
297 297
 		<section id="foreign-languages">
298 298
 			<div class="row">
299 299
 				<div class="page-header">
300
-					<h2>Jazykové znalosti</h2>
300
+					<h2>Ľudské jazyky</h2>
301 301
 				</div>
302 302
 			</div> 
303 303
 			<div class="row">
... ...
@@ -326,6 +319,18 @@
326 326
 				</div>
327 327
 			</div>
328 328
 		</section>
329
+		<section id="interests">
330
+			<div class="row">
331
+				<div class="page-header">
332
+					<h2>Záľuby a koníčky</h2>
333
+				</div>
334
+			</div> 
335
+			<div class="row">
336
+				<div class="span12">
337
+					Rád varím. Občas staviam Lego, prečítam knihu alebo pozriem film. Zaujímam sa o typografiu.
338
+				</div>
339
+			</div>
340
+		</section>
329 341
 		<footer>
330 342
 			<small style="text-align: center; display: block;">František Eliáš, <?= date('Y') ?></small>
331 343
 		</footer>