Cinan Rakosnik authored on 16/02/2016 at 22:20:07
Showing 1 changed files
... ...
@@ -58,7 +58,7 @@
58 58
 			</div> 
59 59
 			<div class="row" itemprop="description">
60 60
 				<div class="span12">Pred <?= floor((time() - mktime(0,0,0, 7, 29, 1992)) / (60 * 60 * 24 * 365)) ?> rokmi som sa narodil Bardejove. Teraz žijem v Bratislave.
61
-				<br>Rád programujem webové služby a aplikácie. Začínal som s platformou Linux/BSD + Apache/Nginx + MySQL + PHP, skúsil som si aj Ruby a NoSQL databázy. V súčasnosti píšem webové appky pre počítače a hybridné pre mobily v Darte a Javascripte. Sledujem najnovšie trendy a technológie, ktoré aj následne využívam.
61
+				<br>Rád programujem webové služby a aplikácie. Začínal som s platformou Linux/BSD + Apache/Nginx + MySQL + PHP, skúsil som si aj Ruby a NoSQL databázy. V súčasnosti píšem webové/hybridné appky pre počítače a mobily v Darte a Javascripte. Sledujem najnovšie trendy a technológie, ktoré aj následne využívam.
62 62
 				<br>
63 63
 				<br>Uznávam Lego. Neuznávam dotykové telefóny bez hardwarovej klávesnice.
64 64
 				<br>Na internet nechodím, ja tu žijem.