Browse code

Update skills

Cinan Rakosnik authored on 03/05/2016 at 20:33:38
Showing 1 changed files
... ...
@@ -92,7 +92,9 @@
92 92
 						<ul>
93 93
 							<li>Návrh, programovanie, štýlovanie a údržba webovej aplikácie a mobilnej hybridnej aplikácie Staffino pre manažérov. V staršej aplikácii som sa rozhodol pre AngularDart a v novšej som využil react.js.</li>
94 94
 							<li>Plánovanie úloh a procesov s ostatnými členmi tímu</li>
95
-       <li>Konfigurácia serverov cez Chef (Elasticsearch cluster + Logstash + Kibana, Nginx, Icinga)</li>
95
+       <li>Konfigurácia serverov cez Chef (Elasticsearch cluster + Logstash + Kibana, Nginx, Icinga, MediaWiki)</li>
96
+              <li>Nastavenie vývojového prostredia cez Vagrant</li>
97
+              <li>Prekladanie aplikácií pomocou Pootle a GNU gettext</li>
96 98
 						</ul>
97 99
 					</div>
98 100
 				</div>
... ...
@@ -118,6 +120,7 @@
118 118
 						<ul>
119 119
        <li>Programovanie stránok na zakázku na platforme Linux + Nginx + MySQL + PHP</li> 
120 120
        <li>Dlhodobý projekt &ndash; návrh a implementácia RESTful API spolu s webovým rozhraním pre telocvične (správa tréningov, kontrola dochádzky na tréningy, štatistiky, pokladňa, administrácia členov)</li>
121
+       <li>Návrh API pre Týždeň.sk</li>
121 122
 							<li>Práca v tíme</li>
122 123
 						</ul>
123 124
 					</div>
... ...
@@ -257,7 +260,7 @@
257 257
 					iprogram('Dart','90');
258 258
      iprogram('Javascript/ECMAScript 6+','90');
259 259
 					iprogram('React.js, AngularDart','90');
260
-     iprogram('CSS/Stylus/Sass','85');
260
+     iprogram('CSS/Stylus/Sass, BEM','85');
261 261
 					iprogram('PHP','80');
262 262
      iprogram('MySQL','80');														
263 263
      iprogram('Grunt, Gulp, Webpack','75');