Browse code

Add staffino, update skills

Cinan Rakosnik authored on 31/08/2014 at 18:47:40
Showing 1 changed files
... ...
@@ -46,9 +46,6 @@
46 46
 						<a href="mailto:elias.frantisek@gmail.com" itemprop="email">elias.frantisek@gmail.com</a><br />
47 47
 						<a href="tel:+421949376613" itemprop="telephone">+421 949 376 613</a>
48 48
 					</address>
49
-
50
-					<meta itemprop="jobTitle" content="Webdeveloper" />
51
-					<meta itemprop="affiliation" content="Backbone s.r.o." />
52 49
 				</div>
53 50
 			</div> 
54 51
 		</header>
... ...
@@ -60,11 +57,11 @@
60 60
 				</div>
61 61
 			</div> 
62 62
 			<div class="row" itemprop="description">
63
-				<div class="span12">Pred <?= floor((time() - mktime(0,0,0, 7, 29, 1992)) / (60 * 60 * 24 * 365)) ?> rokmi som sa narodil Bardejove. Teraz žijem v Bratislave a študujem na Matfyze. Som v 4. ročníku odboru Aplikovaná informatika.
63
+				<div class="span12">Pred <?= floor((time() - mktime(0,0,0, 7, 29, 1992)) / (60 * 60 * 24 * 365)) ?> rokmi som sa narodil Bardejove. Teraz žijem v Bratislave a študujem na Matfyze. Som v 5. ročníku odboru Aplikovaná informatika.
64 64
 				<br>Rád programujem webové služby a aplikácie. Zvyčajne vyvíjam na platforme Linux/BSD + Apache/Nginx + Mysql + PHP, ale mám skúsenosti aj Dartom, RoR aplikáciami a NoSQL databázami. 
65 65
 				<br>Tiež sa hrám s Linuxovými a FreeBSD servermi.
66 66
 				<br>
67
-				<br>Uznávam Lego. Neuznávam dotykové telefóny.
67
+				<br>Uznávam Lego. Neuznávam dotykové telefóny bez hardwarovej klávesnice.
68 68
 				<br>Na internet nechodím, ja tu žijem.
69 69
 				</div>
70 70
 			</div>
... ...
@@ -176,6 +173,32 @@
176 176
 					<h2>Zamestnania</h2>
177 177
 				</div>
178 178
 			</div>
179
+			
180
+			<section id="staffino" itemprop="worksFor" itemscope itemtype="http://schema.org/LocalBusiness">
181
+				<div class="row">
182
+					<div class="span8">
183
+						<hgroup>
184
+							<h4><span itemprop="name">Staffino</span> <a href="http://staffino.com/" target="_BLANK" itemprop="url"><span class="badge">Link <span class="icon-arrow-right icon-white" style="margin-top:0"></span></span></a></h4>
185
+						</hgroup>
186
+					</div>
187
+					<div class="span4">
188
+						<span class="visible-phone label">Júl 2014 &ndash; súčasnosť</span>
189
+						<span class="hidden-phone pull-right description">Júl 2014 &ndash; súčasnosť</span>
190
+					</div>
191
+				</div>
192
+				<div class="row">
193
+					<div class="span6 description">Programátor</div>
194
+				</div>
195
+				<div class="row" style="padding-top: 8px;">
196
+					<div class="span12">
197
+						<ul>
198
+							<li>Venovanie sa jedinému projektu &ndash; Staffino</li>
199
+							<li>Návrh a programovanie single-page aplikácie</li>
200
+							<li>Používané technológie: Dart, Angular.dart, IndexedDB, Grunt.js, Git</li>
201
+						</ul>
202
+					</div>
203
+				</div>
204
+			</section>
179 205
 
180 206
 			<section id="backbone" itemprop="worksFor" itemscope itemtype="http://schema.org/LocalBusiness">
181 207
 				<div class="row">
... ...
@@ -196,7 +219,7 @@
196 196
 					<div class="span12">
197 197
 						<ul>
198 198
 							<li>Programovanie stránok na zakázku</li>
199
-							<li>Používané technológie: PHP (firemný MVC framework), Javascript/Coffeescript, MySQL, Twig, SCSS, Capistrano, Svn, Git</li>
199
+							<li>Používané technológie: PHP, firemný MVC framework v PHP, Javascript/Coffeescript, MySQL, Twig, SCSS, Capistrano, Svn, Git</li>
200 200
 							<li>Práca v tíme</li>
201 201
 						</ul>
202 202
 					</div>
... ...
@@ -233,24 +256,28 @@
233 233
 		<section id="technical">
234 234
 			<div class="row">
235 235
 				<div class="page-header">
236
-					<h2>Jazyky a technológie</h2>
236
+					<h2>Jazyky</h2>
237 237
 				</div>
238 238
 			</div>
239
+			<div class="row" itemprop="description">
240
+			  <h4><span itemprop="name"><em>Zoradené podľa obľúbenosti</em></span></h4>
241
+			</div>
239 242
 			<div class="row">
240 243
 				<div class="span8">
241 244
 					<?php
242
-					iprogram('PHP','85');
243
-					iprogram('MySQL','80');
244
-					iprogram('Dart','60');
245
-					iprogram('Javascript/Coffeescript','65');
245
+					iprogram('Dart','80');
246
+					iprogram('PHP','90');
247
+					iprogram('MySQL','85');
248
+					iprogram('IndexedDB','60');
246 249
 					iprogram('MongoDB','50');
250
+					iprogram('Javascript/Coffeescript','65');
251
+					iprogram('Java','35');
247 252
 					iprogram('Ruby','40');
248
-					iprogram('CSS','50');
249 253
 					iprogram('C++','30');
250
-					iprogram('Java','35');
251
-					iprogram('Matlab','15');
252
-					iprogram('R','20');
254
+					iprogram('CSS','50');
253 255
 					iprogram('Haskell','20');
256
+					iprogram('R','15');
257
+					iprogram('Matlab','15');
254 258
 					?>
255 259
 				</div>
256 260
 				<div class="span4">
... ...
@@ -258,7 +285,7 @@
258 258
 						<h4>Vlastné a školské projekty</h4>
259 259
 						<hr />
260 260
 						<ul>
261
-						<?= project('Bakalárska práca &ndash; XMPP (Jabber) chat so simulovanými MUC', 'Ruby (on Rails), MongoDB, <strong>Websocket</strong>, <strong>Backbone.js</strong>, SCSS', '','http://git.cinan.sk/xmpp-bachelor.git/') ?>
261
+						<?= project('Bakalárska práca &ndash; XMPP (Jabber) chat so simulovanými MUC', 'Ruby (on Rails), MongoDB, Websocket, Backbone.js, SCSS', '','http://git.cinan.sk/xmpp-bachelor.git/') ?>
262 262
 						<?= project('Administrácia tohto servera', 'GNU/Linux, Nginx, PHP, MySQL, Git server, zálohovacie úložište, ownCloud, Octopress blog, Piwik') ?>
263 263
 						<?= project('Socket.IO pre Dart', 'Portovanie Socket.IO do Dartu s využitím dartovských idiómov') ?>
264 264
 						</ul>